טיימר השקיה דיגיטלי שקע/תקע

152

טיימר דיגיטלי שקע תקע להפעלת משאבות מים בדיוק של עד דקה אחת, עם 20 תוכניות יומיות או שבועיות.