חוט תמיכה

לתמיכה וקשירת הצמח

15

חוט מתכת עם ציפוי פלסטיק נוח לשימוש, לתמיכה וקשירת הצמח.