Astro Diamond

יריעה רפלקטיבית

נקה

Astro Diamond הוא חומר בידוד רפלקטיבי בעל החזר אור של 97% אשר נמצא בשימוש ע״י נאסא לבידוד חלליות מקרינת IR ויעילותו אינה נפגעת תחת אבק ותנאים קיצוניים. שימוש ב-Astro Diamond יגביר את ניצול ופיזור האור בחדר בכ-25%, דבר המתבטא בהגברת היבול עד 20% ויותר. חומר מאוד חזק ונוח לעבודה אף יותר מהאסטרו מיילאר, החומר הרפלקטיבי הטוב ביותר בעולם כיום.

ניתן להשיג בגלילים באורך 3 מ’, 7.6 מ’, 15.2 מ’, 30 מ’.