Jiffy

גדול | Jiffy

דסקיות ג׳יפי (Jiffy) להנבטת זרעים או לייחורים. מוצר מדהים שעוזר לצמח לפתח שורשים מהר. קל לשימוש, נוח לשתילה ובעל יכולת ספיגה גבוהה של מים.