Probiotic Solution

פרוביוטיקה להגמעה | אקונביס

נקה

אקונביס פרוביוטיקה להגמעה. תרחיף חיידקים פרוביוטי להגנה מפני פתוגנים בסביבת השורשים. החיידקים הטובים המתבססים בקרקע מסייעים לצמח במניעת מחלות ובספיגה של המינרלים מהקרקע.

הוראות שימוש
יש להוסיף תרחיף חיידקים אקונביס למי ההשקיה. רצוי להכין את הקרקע לשתילה לפני שתילת הצמחים ע”י הוספה של 6 מ”ל תמיסת חיידקים לכל ליטר מי השקיה, לערבב היטב ולהרטיב את מצע השתילה עם התמיסה המוכנה. לאחר מכן יש להוסיף פעמיים בשבוע 6 מ”ל תמיסת חיידקים אקונביס לכל 5 ליטר מי השקיה ולהשקות את הצמחים.

מינון
6 מ״ל פעמיים בשבוע.
כאשר משתמשים במיכלי השקיה יומיומיים המינון הוא 2 מ״ל לליטר.