אוסמוזה הפוכה

750 ליטר

1,850

אוסמוזה הפוכה 750 ליטר ביממה