אוסמוזה הפוכה

1,450 ליטר

3,510

אוסמוזה הפוכה 1,450 ליטר ביממה