מערכות תאורה (8)

מגוון מערכות תאורה לגידול צמחים. מערכות משולבות או ייחודיות לשלב הצמיחה או הפריחה מסוג “שקע-תקע” מוכנות לעבודה. מבחר סוגים ועוצמות של מנורות גידול לניצול אור וכיסוי שטח הגידול באופן אופטימלי לפי צורך.