מוליכות EC (12)

מכשירי מדידה עם בקרה אוטומטית על רמת ה-EC. מכשירים למדידת המוליכות, בעלי שליטה מלאה ובקרה אוטומטית על רמת ה-EC. מוניטורים דיגיטליים ומערכות הזנה אוטומטיות. מגוון מכשירים לניהול רמות המוליכות והטמפרטורה במיכל ההזנה.