אוורור (120)

רשת חרקים

רשת חרקים 10 צול

44
הוספה לסל
רשת חרקים

רשת חרקים 8 צול

41
הוספה לסל
רשת חרקים

רשת חרקים 6 צול

38
הוספה לסל
רשת חרקים

רשת חרקים 4\5 צול

35
הוספה לסל
חובק 8-12 צול

חובק לשרשור 10 צול

10
הוספה לסל
חובק 8-12 צול

חובק לשרשור 8 צול

8
הוספה לסל
חובק 8-12 צול

חובק לשרשור 12 צול

12
הוספה לסל
חובק לשרשור

חובק 60-165 מ"מ

6
הוספה לסל
מתאם y

מתאם Y 250

152
הוספה לסל
מתאם y

מתאם Y 305

105
הוספה לסל
מתאם y

מתאם Y 200

141
הוספה לסל
מתאם y

מתאם Y 150

131
הוספה לסל
מתאם y

מתאם Y 125

118
הוספה לסל
מתאם y

מתאם Y 100

118
הוספה לסל
מתאם מאריך

מתאם מאריך 200

26
הוספה לסל
מתאם מאריך

מתאם מאריך 150

23
הוספה לסל
מתאם מאריך

מתאם מאריך 125

20
הוספה לסל
מתאם מאריך

מתאם מאריך 100

17
הוספה לסל
פלאנג קיר עגול

פלאנג' 12" 300 מ״מ

300 mm
50
הוספה לסל
פלאנג קיר עגול

פלאנג' 10" 250 מ״מ

250 mm
44
הוספה לסל
פלאנג קיר עגול

פלאנג' 8" 200 מ״מ

200 mm
38
הוספה לסל
פלאנג קיר עגול

פלאנג' 6" 150 מ״מ

150 mm
33
הוספה לסל
פלאנג קיר עגול

פלאנג' 5" 125 מ״מ

125 mm
30
הוספה לסל
פלאנג קיר עגול

פלאנג' 4" 100 מ״מ

100 mm
27
הוספה לסל