נוסף מוצר 1 לסל

הוםבוקס

1
סה”כ לתשלום:
המשך הזמנה סיום הזמנה

לווין בצמר סלעים

לווין בצמר סלעים

מערכת Rockwool

חממות גדולות משתמשות בחומר ה-Rockwool בכמויות גדולות. גם מגדלים הידרופוניים משתמשים בחומר זה כיוון שהינו חומר נקי, סטרילי וקל מאד. המדיום עצמו לא מספק דשנים לכן, המגדל יכול לקבוע בדיוק את כמות הדשנים בצמח וזה מעלה את רמת השליטה אליה אפשר להגיע. לחומר זה יש יחס טוב של מים/חמצן בשביל השורשים.

השיטה
חורר חורים בפלסטיק מתחת ל-Rockwool ותוודא שחתכת את הצד התחתון בשביל שיהיה ניקוז מוחלט. המגשים נוטים לצד בשביל לעזור לניקוז, אנחנו מאפשרים מרחק של 10 מ״מ בין הצדדים.

עשה חורים מרובעים בפלסטיק על החומר, טבול את הגושים לפני השימוש בתמיסה מדושנת עם EC=1.4 ,PH=5.3–5.5.

גושי ה-Rockwool מונחים על המגשים בשביל לאפשר זרימה של אוויר וניקוז, חבר את צינורות הניקוז לסוף המגש, המים המיותרים נוזלים החוצה בעזרת הצינורות. בדוק באופן קבוע שהצינורות לא חסומים ושיש זרימה חופשית. ניתן לשים בלוקים של 5 עד 7.5 ס״מ על כל גוש של Rockwool.

תהליך ההשקיה ניתן לתכנות אוטומטי בקלות, בהתחלה כמות ההשקיה יהיה קבוע ומינימלי בשביל שיתפתחו שורשים בריאים. מרגע שהצמחים גדלים ומתפתחים יהיה ניתן להעלות את כמות ההשקיה עד שמגיעים לכמות פסולת רצויה של 20%.